โฆษณา

รายการสินค้า

ผู้ผลิต

สมัครรับจดหมายข่าว

สัญญาจ้างทำของThere are no products.

สัญญาจ้างทำของ
“สัญญาจ้างทำของ” คือ สัญญา ซึ่ง
• “ผู้รับจ้าง” ตกลงรับจพทะงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จ ให้แก่
• ผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้าง
• เพื่อผลสำเร็จแห่งการที่ทำนั้น
“ผู้รับจ้าง” ต้อง
• จัดหาเครื่องมือต่างๆ สำหรับใช้ทำงานให้สำเร็จนั้น

There are no products in this category.

โฆษณา

สินค้าใหม่

No new products at this time

ตะกร้า  

ว่าง

สินค้าราคาพิเศษ

ไม่มีสินค้าราคาพิเศษ